topp

Prekener

Rolf Stensland: Det store gjestebudet

Lukas 14,15–24

En av gjestene som hørte dette, sa til ham: «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Jesus sa: «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han sin tjener av sted for å si til de innbudte: «Kom, nå er alt ferdig!» Men de begynte å unskylde seg, den ene etter den andre. En sa: «Jeg har kjøpt et jordstykke og må ut å se på det. Vær så vennlig å ha meg unskyldt.» En annen sa: «Jeg har kjøpt fem par okser og skal ut å prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unskyldt.» Og en tredje sa: «Jeg har nettopp giftet meg, så jeg kan ikke komme.» Tjeneren kom tilbake og fortalte dette. Da ble hans herre harm og sa til ham: «Gå straks ut på byens gater og streder, og hent inn de fattige og vanføre og blinde og lamme.» Snart kunne tjeneren melde: «Herre, det er gjort som du sa, men det er ennå plass.» Da sa herren til tjeneren: «Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For det sier jeg dere: Ingen av dem som var innbudt, skal få være med i mitt gjestebud.»

Salig er den som får sitte til bords i Guds rike! Salig er den som får være med på festen. Det store gjestebudet.

Jødene ventet på messias. De ventet på Guds inngripen. Når Gud skulle bryte inn i historien, og når de gyldne dagene i den nye tidsalder skulle komme. Da skulle Gud gi en stor fest for sitt folk. I Jesaja kan vi lese: «På dette fjell skal Herren, Allhærs Gud, gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin, med fete, margfulle retter og gammel klaret vin. På dette fjell skal han fjerne sløret som tilhyller alle folk, dekket som har lagt over alle folkeslag. Han skal oppsluke døden for evig. Herren vår Gud skal tørke tårene bort fra hvert ansikt. Fra hele jorden skal han ta bort den skjensel hans folk lider. For Herren har talt.»

I lignelsen Jesus fortalte, er gjestebudet et bilde på Guds rike. Gud har gjort istand en stor fest for menneskene. Nå inviterer han dem til å komme. Det er en fest som har vært forberdt lenge. Det har vært Guds forsett fra evighet. En frelsesplan som nå bringes fram i lyset. Alt er gjort istand. Innbydelsene har vært sendt ut i god tid. Nå er det bare å komme. Alle løftene som er gitt til Guds folk vitner om denne forberedelsen. Pakten Gud inngikk med Abraham og løftet om velsignelse for alle slekter på jorden. Pakten Herren slutter med Israel og Moses som stiger opp på Sinai og mottar paktsboken. Og profetenes forkynnelse om messias komme. Og Johannes som en dag står fram og roper: «Vend om, for himmelriket er nær.» Alt vitner om Guds forberedelse til det store gjestebudet.

Når en mann skulle ha et selskap i Palestina på den tiden, sendte han først ut en foreløpig invitasjon til dem som skulle komme, uten å kunngjøre det eksakte tidspunkt. Men de inviterte ble bedt om å holde seg klare. Og når dagen kom og alt var klart, ble tjenere sendt ut for å samle de allerede innbudte gjestene. I lignelsen var det mange som var invitert. Hvem var disse? Innbydelsen gjaldt Israels folk. De hadde kjent til invitasjonen lenge. De skulle være godt forberedt. Men lignelsen viser at innbydelsen gjaldt mange flere. De fattige og vanføre og lamme og blinde, ja, tollere og syndere, og enda flere. Ja, alle mennesker og folkeslag er innbudt til det store gjestebudet. Også vi. Du og jeg! Vi er alle invitert til festen. Det løftet som var gitt til Abraham gjaldt også oss. «For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

I lignelsen blir tjeneren sendt av sted for å si til de innbudte: «Kom, nå er alt ferdig!» Tiden var kommet. Tiden var inne! Nå var alt klart. Kom! Ventetiden var over. Denne tiden er kommet med Jesus Kristus. Denne vidunderlige innbydelsen som vi kjenner fra mesteren selv: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.» Himmelriket var kommet nær. Gud hadde sendt sin egen Sønn, verdens frelser. Gud tilbyr menneskene frelse gjennom Jesus Kristus. Gud tilbyr menneskene å komme inn i sitt rike, hvor vi kan få sitte til bords å få del i de kosteligste retter. Jesus sier: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.» Og videre sier Jesus: «Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.» Den som tar imot innbydelsen skal bli forløst og ha evig liv.

Og innbydelsen er gratis. Det kreves ingenting. Ingen spesielle gjerninger. Bare et ja til innbydelsen. Ja, jeg vil være med på festen. Jeg vil ta del i festmåltidet. Tenk, vi blir tilbudt frelse helt gratis. Guds grenseløse kjærlighet til oss gir oss denne unike muligheten. Av nåde. Nåde over nåde. Vi har ikke gjort oss fortjent til det, men kan likevel frimodig ta imot innbydelsen. Gud ønsker at vi skal komme til ham. Ja, han har ønsket det så sterkt at han gav sin Sønn for oss, for at vi skulle bli frie, og alt skulle stå klart. Gjort istand, slik at det er bare for oss å komme. Og det er helt gratis. Gud har betalt en høy pris. Hans egen Sønn ble ofret på Golgata. Jesus måtte gå den lange og smertefulle veien mot korset, for at vi skulle bli løst og satt fri fra det som har bundet menneskene siden Adams fall. Dødens bånd.

Salig er den som får sitte til bords i Guds rike. Salig er den som får være med på det store gjestebudet. En gledens fest. En evig feiring full av glede og latter. Full av liv. Full av lovsang. En feiring vi ser fram til med lengsel. En glede som vi får en forsmak på i dette livet. Gleden over håpet og frelsen i Jesus Kristus. Midt i dette livets smerte. Et budskap som lyser opp i dette livets mørke. Et gledens budskap til trøst om at en dag skal Gud tørke bort hver en tåre fra menneskenes øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte.

Innbydelsen går ut til alle menneskene, og Gud vil at alle som tar imot innbydelsen skal bringe den videre til andre. Gud har plass til ganske mange i sitt hus. Ja, uendelig. Nød folk til å komme til gjestebudet. Nød folk!

Frelsens vei ligger åpen gjennom Jesus Kristus. Den som tar imot ham og sier ja til hans invitasjon skal få være med. Uten krav av noe slag, bare et ja! Et ja til livet, til friheten, til kjærligheten, til rettferdigheten og barmhjertigheten. Men likevel er det ikke alle som er interessert. I lignelsen takker flere nei til innbydelsen av forskjellige grunner. Det passet ikke å komme da alt stod ferdig. De hadde andre gjøremål. Selv om de hadde visst om innbydelsen lenge, så passet det ikke å komme da tiden var inne. De unnskyldte seg med det de mente var gode unnskyldniger. De takker nei til å delta. De ville ikke komme til festen og gleden.

I denne lignelsen advarer Jesus først og fremst de skriftlærde og fariseerne. De avviste Jesus som messias. Og dermed takket de nei til hans invitasjon. De ville ikke gå da alt var ferdig. De satte seg selv utenfor. For mange i dag, særlig i vår del av verden, er ikke budskapet om Jesus og hans frelsesverk på Golgata, så interessant. Det passer ikke alltid inn i vår hverdag. Ofte blir det slik at andre ting blir mer forlokkende. Det er jo et gledesbudskap for fattige. En kunngjøring om at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, og at undertrykte skal settes fri. Er det oss?

«Kom, alt er ferdig!» Jesus vil at alle skal komme til ham. Jesus vil at alle skal få være med på festen. Fordi han er glad i oss. Fordi han elsker oss. Og han vil at vi skal være hos ham for evig og alltid. Han vil trøste oss i vår sorg. Han vil være der i all vår smerte. Han vil styrke oss i alt vårt slit. Han vil be for oss. Han vil være nær alle som lider. Han vil gå med oss og lyse for oss på håpets og nådens vei til vi når fram til den evige og fullkomne glede hvor vi skal for alltid være sammen med Ham. Og denne fantastiske innbydelse vil vi ikke møte med: «Desverre Jesus, du får ha meg unnskyldt. Jeg kan ikke komme. Jeg trenger ikke det du har å gi, beklager Jesus!» Nei, vi vil i begeistring løfte våre hender å rope halleluja, takk gode Gud og frelser for at jeg får være med. Takk for at du kaller på meg! Takk for din grenseløse kjærlighet og nåde som gjør at jeg får denne fantastiske innbydelsen. Ja, jeg vil være med på det store gjestebudet.

Amen.