topp

Prekener

Billy Taranger: Et eskatologisk perspektiv på såmannslignelsen

Luk 8:4-15
Andre tekster:
Jes 55:10f, 1 Kor 1:20-25

PROLEGOMENA: INFORMASJONSALDEREN
Vi lever i informasjonsalderen. Det er ikke mangel på informasjon – vi får alt for mye. Er moderne menneske bombarderes av ord – hver eneste dag må vi heller beskytte oss mot alle ordene enn oppsøke ordkilder. Vi våkner med klokkeradioen, hører på radio mens vi gjør oss klar om morgen. Hører på radioen i bilen. Og så begynner PC-en å overvelde oss med alle beskjedene, folk snakker til oss, vi får musikk i butikkene og hjemme møtes vi av TV i flere timer. Hva gjør alle disse ordene med oss? De går lett ut og inn, uten å gjøre noe særlig inntrykk. Kan du fortelle meg de tre viktigste nyhetene i morges?

Det er i dette informasjonssamfunnet den kristne forkynnelse skal konkurrere om oppmerksomheten. Hvilke forhåpninger kan vi gjøre oss om at ordene virker? Er det noen som helst mulighet at ordene kan falle i den gode jorden og bære 100 fold, som det heter i lignelsen om såmannen i Luk 8:4-15?

I. GUDS ORDS KRAFTIGE VIRKNING

OPTIMIST?
Er du pessimist eller optimist? Ser du lyst på livet eller bli du lett opptatt av de negative detaljer? Sier du at en flaske er halvtom eller halvfull? Når du hører lignelsen om såmannen tenker du da at det er tre ganger så stor sannsynlighet for at folk ikke tar imot ordet som at Ordet faller i den gode jorden?

Mismotet kan faktisk lett gripe oss i kristen sammenheng. Vi inviterer til gudstjenester, men det ser ikke ut som folk vil komme og høre. Og vi som forkynner oss spør oss selv og andre av og til: Er det noen vits? Hvilken virkning har alle disse ordene på mennesker? Blir de annerledes?
Tenkte Jesus det samme? Et gjennomgangsord i dagens tekst er:
“Den som har ører å høre med, hør!”

ORDET HAR FRAMGANG
Det er lett å finne mange eksempler fra dagens situasjon om Guds ords framgang.

Jeg snakket med pastor Ivar Norøm i telefonen i uken som gikk. Han er forstander også for Verdal Baptistmenighet. Det er en menighet som har vært på randen av nedleggelse de siste årene. Men nå skulle de ønske 10 nye medlemmer velkommen neste søndag.

Eller vi kunne brukt eksempler fra det som er Bibelselskapets innsamlingsmål i dag på Bibeldagen: De kristne i de gamle bibelske landene nord for Israel – Libanon. Irak og Syria. Dette re muslimske land, og andelen kristne har sunket dramatisk de siste decennier. Likevel rapporteres det om et stort behov for bibler. Folk leser Bibelen som aldri før og mennesker blir frelst og forandret av evangeliet. Kanskje bibelarbeid er det viktige fredssporet for Irak? Kanskje vi heller burde brukt noen millioner dollar på import av bibler og evangelister i stedet for bomber?

Den store satsingen som Baptistenes Teologiske Seminar nå gjør både på Bibelskolen Innovation og et nytt studietilbud betyr at vi har sto tro på Ordets virkning. Vi er overbevist om at når unge mennesker studerer Guds Ord så skjer det en positiv endring i deres liv. Det har jeg sett utallige ganger på unge, og jeg har selv opplevd det. Det er ingen ting som har forandret meg mer enn de årene jeg brukte mesteparten av min tid til å studere Bibelen. Guds Ord virker. Guds Ord er kraftig i sin gjerning.

GUD ER SÅMANNEN
Det gir også helt andre perspektiver på den kristne forkynnelse. Det er helt annerledes å forkynne evangeliet fremfor å holde en hvilken som helst annen tale. Den Hellige Ånd er med og gjør noe med ordene, som ellers kan virke litt platte eller synes litt tamme.

Den lignelsen vi har fått lest sier at det er egentlig Gud selv som sår Ordet. Det er ikke en hvilken som helst mann, men det er Gud som lar sitt ord virke. Og vi vet hvilken kraftig virkning Guds Ord har! Gud talte og det skjedde. Gud sa: ”Vær fruktbare, og bli mange!” (Genesis 1:28), og det er blitt et yrende liv. Ordene hadde sin virkning. Jesus sa: ”Bli seende!” og den blinde tiggeren Bartimeus fikk sitt syn igjen. Guds Ord virker. Det er gud selv som virker gjennom evangeliets forkynnelse. Det er Guds menighet du er medlem av, derfor har vi ingen grunn til å miste håpet.

DÅP I BÆRUM
I høst var det dåp her flere ganger. Jeg har sett flere bilder fra den dagen pastor Minh Vo Tri døpte 9 vietnamesere her sammen med pastor Odd Arne Joø. Minh fortalte meg hvordan han hadde sett, mens evangeliet ble forkynt av en baptistpastor fra USA som deltok på EBF Konferansen i Oslo i september og han selv forkynte, at Guds Ord hadde truffet de som hørte, og de ble frelst den dagen og døpt 2 uker senere her i Bærum.

100 FOLD PERSPEKTIVET
Guds Ord bærer virkelig 100 fold. Det er et fantastisk resultat, selv i vår tid med mye kunstgjødsel. Det er fantastisk å være med i denne tjenesten og forkynne Ordet – noe vi alle gjør. Guds Ord forkynnes ikke bare fra talerstolen eller inne i kirken. Vi er alle engasjert i det uansett hvor vi er i løpet av uken. Gratulerer med at du er med i Guds Ord såmannsarbeid!

II. EN ESKATOLOGISK LIGNELSE

TO HOVEDTOLKNINGER AV LIGNELSEN
Det er en stor utfordring å tale over en så kjent lignelse som Såmannslignelsen. Den hører med i tekstrekken, og dermed kommer den igjen hvert andre år om man følger tekstrekkene. Du har hørt mange forkynne fra denne teksten, og du kjenner både teksten og utleggelsen av den. Det er derfor lett at jeg sier ting du har hørt mange ganger før. Jeg vil derfor ikke gi meg inn på den mest vanlige tolkningen av lignelsen – en utleggelse av de fire forskjellige typer mennesker som hører evangeliet forkynt – det har dere hørt før og kan lese andre steder. La meg heller gi en annen hovedtolkning av Såmannslignelsen.
Lignelsen kan også gi et eskatologisk perspektiv. Jeg velger den tolkningsvarianten her i dag. Den første varianten frister lett til allegoriske utlegninger av lignelsen (mange billedlige tolkninger), og det er jeg ikke så begeistret for. La meg heller gi et mer langsiktig bilde av teksten.

GUDS RIKE LIGNELSE
Lignelsen er fortalt av Jesus, men den er jo nedskrevet av Lukas og gitt tilmenigheten mange tiår eter at Jesus fortalte den. Det er derfor viktig hvor den er plassert og i hvilken sammenheng lignelsen står.

  1. Dette er en uhyrde viktig lignelse. Det er den eneste lignelse som finnes hos alle synoptikere. Og den eneste som Jesus gir en tolkning av. Vi bør derfor se nøye på Såmannslignelsen.
  2. Det er også viktig med plasseringen i evangeliet. Lukas har plassert den først av Guds Rike lignelsene, og dermed blir det den grunnleggende lignelse.
  3. Vi må velge et utsnitt av Guds Ord når vi skal preke. Og av praktiske grunner må vi dele et evangelium opp i mindre biter. Vi er vandt til å lese såmannslignelsen for seg. Men spørsmålet er om vi ikke bør lese mer av hele kapittelet for å få med meningen. Et hovedord for Jesus er: ”Den som har ører å høre med, hør!” I avsnittet etterpå tar Jesus opp det samme tema: ”Pass derfor på hvordan dere hører!” (v18) Bibelselskapet har gitt det avsnittet overskriften ”Den som hører rett, skal få”.

Også i beretningen etterpå tar Jesus opp det samme tema, og avviser sin egen kjødelige familie til fordel for de som hører Guds Ord rett. (v21)

DEN ESKATOLOGISKE TOLKNING
Jesus vil si med en slik hovedtolkning. Nå har vi problemer med presteskapet og de ledende i samfunnet. Dere lurer kanskje også på hvorfor det ikke blir flere med i vår disippelflokk. Lukas har i beretningen foran plassert en samleberetning som forteller hvem som var med i Jesu følge, og der står også flere kvinner nevnt som var med i den innerste flokken av disipler. Se framover; en dag vil Ordet seire og gi en fantastisk høst. Vi må ha et langsiktig perspektiv på vår tjeneste. Ordet vil seire. Ordet går sin seiersgang ut over jorden. Det har en fantastisk spirekraft i seg. Det skal gi 100 fold.

Lukas-menigheten opplevde forfølgelse. Det vet vi ut fra situasjonen som utviklet seg i Romerriket for de kristne. Til tider var det mange som led martyrdøden for sin tros skyld. Jesus vil si til dem; dere lider og opplever forfølgelse. Dere føler kanskje at arbeidet ikke lykkes. Dere synes at Ordet dere forkynner ofte ikke gjør den virknings om dere skulle ønske. Men løft hodene og se framover – til slutt vil resultatene vise seg. Vi må ha et lengre perspektiv på arbeidet vårt.
SEIER’N ER VÅR
Dette er et fantastisk perspektiv på det arbeidet vi alle står i.
Odd Arne Joø har skrevet et stort studiearbeid over slutten av Markusevangeliet. Det har den flotte tittelen: ”Seier’n er vår!” Det er det perspektivet vi har på vårt arbeid. Du er med på det seirende laget. Og det ser vi hvordan evangeliet går fram med stormskritt rundt om i verden. Tusener blir frelst hver dag. Hundrevis av nye menigheter bli grunnlagt hver eneste uke. Mennesker risser all forfølgelse, og slutter seg til kristne menigheter. Det er flott å være med på.
Det gir også en annen dimensjon over en barneandakt som vi hørte tidligere i gudstjenesten av Rolf Stensland. Av og til kan en synes at ungene ikke hører etter, og at det er ganske nytteløst å bruke så mye tid på barn. Men det er det guddommelige ordet som såes ut, og da er det ikke _ som er forgjeves fordi det faller i den gale jorden. Når det endelige regnskapet skal telles opp blir det 100 fold perspektivet.

MANGE FLERE TROR
Vi skal ikke sette opp regnestykket om den lille flokk, og at bare de som praktiserer sin kristendom slik vi gjør det, er de sanne kristne. Vi klassifiserer veldig lett andre mennesker som passive kristne fordi de ikke går på møter og er like aktive i menigheten som vi. Men det er utrolig mange som praktiserer sin kristne tro i hverdagen; de tror i sitt hjerte og bekjenner med sin munn gjennom bønn og et positivt forhold til Jesus Kristus. III. PASS PÅ

HVORDAN DU HØRER

DU HØRER GUDS ORD
Du deltar på en kristen gudstjeneste. Evangeliet forkynnes på mange måter. Metaforen om såkornet som såes ut her i formiddag er klart en henspeiling på Guds Ord. Den sammenhengen har vi omtalt mange steder, bl.a. i apokryfene, 4 Esra 8:41ff + 9:31ff.

HØR RETT
Vi må passe på hvordan vi hører. Jesus sier meget tydelig: ”Pass derfor på hvordan dere hører!” (v18)
Jeg begynte med å snakke om informasjonssamfunnets som vi lever i. Vår viktigste oppgave er å sile bort det vi ikke bør høre. Vi må passe på å få de riktige dosene.

Har du husket på å ta tran i dag eller vitaminpillene? Uansett hvor travelt jeg har det om morgenen så må jeg ta min skje tran. Er jeg like nøye med min daglige dose med Guds Ord.

Tranen gjør sin virkning enten jeg bestemmer meg for det eller ikke. Men når det gjelder Guds Ord så kreves det aktiv lytting. Guds ord må få gjøre sin virking i oss. Det faller i den gode jorden.

Det er flott at du er her. Sørg for at du er med på gudstjeneste og bibelgrupper så ofte du har en mulighet. Gå til kirken, vær med i de helliges samfunn. Vær der hvor evangeliet forkynnes. I det lange perspektivet er det Ordet som er viktigst.

CONCLUSIO
Vi er heldige som får være med i denne sammenhengen. Det gir et helt annet perspektiv på livet. Vi er med på det godes side. Vi er opptatt av å spre liv rundt oss. Uten såkornet som vokser og annen mat kan vi ikke leve her på jorden. Det er forferdelige perspektiver i mange land hvor tørken herjer og folk ikke får korn å bake sine brød. Vi er med på livets krefter. På skapergudens side. Det gir hverdagen en annen dimensjon. Det gir oss mening med livet. Gratulerer med ditt liv.

SPØRSMÅL
Hvorfor talte Jesus i lignelser?
Lignelse – fra det hebraiske ”masjal” = gåtefull tale. Og det er litt gåtefullt for oss hvorfor Jesus valgte å tale i lignelser. Det er et problem i denne teksten, og spesielt når en sammenligner synoptikerne. De gjengir nemlig ikke det Jesus sa likedan, vi har variasjoner dem imellom. Og dermed gis det minst to tolkninger:

  1. I Lukas 8:10 sier Jesus: ”Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men de andre får det i lignelser, for at de skal se, men ikke skjelne, og høre, men ikke skjønne.” Jesus bruker altså lignelser for at de utenfor ikke skal forstå det han sier. Det er et skjult budskap i teksten, i det Jesus sier, og de er bare de kristne, de troende, som forstår det.
  2. Matteus vil gjerne forklare Jesus ordet nærmere, og bruker mange flere ord enn Lukas. Matteus siterer også utførlig Jesaja; folket vil ikke høre eller forstå og vende om. Matteus ligger nærmere den populære måten å se på lignelsene. Jesus brukte dem for at folk lettere skulle forstå hans poenger. Derfor brukte Jesus bilder fra hverdagen som de alle forsto. Det strider mot tanken om at evangeliet ikke er noe mysterium, men kan mottas av alle. Derfor kan ikke Jesus forkynne en hemmelig lære som ikke forstås umiddelbart.
    Hva tror du er rett tolkning av at Jesus talte i lignelser?