topp

Prekener

 Om å utfordre Gud

Første søndag i faste 2003
Prekentekst: Lukas 4,1-13

Fylt av Den Hellige Ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan, og drevet av Ånden ble han ført omkring i ødemarken, hvor han ble fristet av djelvelen i førti dager. I denne tiden spiste han ingenting, og da de førti dagene var gått, var han sulten.

Da sa djevelen til ham: ”Er du Guds Sønn, så si til denne steinen at han skal bli til brød!” Men Jesus svarte: ”Det står skrevet: Mennesket lever ikke bare av brød.”

Da førte djevelen ham høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker og sa: ”Jeg vil gi deg makten over alt dette, og la deg få all denne herlighet. For det er gitt i min hånd, og jeg gir det til hvem jeg vil. Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt.” Jesus svarte: ”Det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene.”

Så tok djevelen ham med til Jerusalem og stilte ham på det ytterste hjørne av tempelmuren og sa: ”Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra. For det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om å bevare deg. Og: De skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein.” Men Jesus svarte: ”Det er sagt: Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.”

Da djevelen var ferdig med å friste ham, holdt han seg borte fra ham for en tid.
Hellige sterke Gud: Lær oss stadig dypere å forstå
hva Kristus har gjort for oss. La hans seier over fristeren
gi oss styrke i vår svakhet. Gjennom Jesus Kristus vår herre.
Amen.

Kjære menighet!
Den egentlige prekenteksten i dag er fra parallellteksten hos Matteus, men jeg har valgt denne varianten, som har noen interessante poenger. Bl.a. har to av fristelsene byttet plass, som vi skal se på. En av temaene på denne første søndagen i fasten, som på latin kalles invocavit, påkallelse, er ”prøvelsens stund”. Det gjaldt Jesus. Han ble prøvet, han måtte ta stilling der og da til hva slags liv han skulle leve, om sitt forhold til Gud og hva kallet til en spesiell livsgjerning skulle innebære. Skulle han velge Gud helt og fullt eller kunne han velge lettere varianter enn dem han så for seg. Dette avgjør han i ørkenen, alene, skjermet fra forstyrrelser fra kulturen og hverdagslivet. Han er alene for å høre Guds stemme. Han faster og ber. Men han hører også andre stemmer og har andre syner. Han kjemper sin kamp mot djevelen.

At Jesus besto djevelens prøvelser, og at dette er viktig for den første kristne kirken, vitner det faktum om at omtale av at Jesus overvant fristelser finnes mange steder i NT, for eksempel i Hebr 2,14-18 og 4,15. Han ble prøvet i alt, mer en vi, men han besto prøven, han falt ikke. Markus har en kort oppsummering i 1,12-13. Johannes har konfrontasjoner mellom Jesus og fristeren ut over i evangeliet 6,14-15; 7,1-9; 12,27-28. Her hos Lukas ser det ut som en skriftsynsdebatt med djevelen. Det blir et middel til å åpenbare den indre karakteren i Jesu sønneforhold, nemlig at det er snakk om lydighet. Jesus er kommet for å frigjøre fanger (Luk 4,18) og forkynne Guds rike, ikke for selv å bli fanget inn av jordisk makt. Han skal søke helbredelse og frihet for alle som er undertrykket av djevelen (Apgj 10,38 og Luk 13,16).

Det er tre poenger jeg ønsker å trekke ut av denne teksten i dag. Tre punkter som begynner på J, Jeg, Jesus, Jerusalem.

For det første: Jeg (mine behov)
Det noen nesten folkloristiske trekk ved beretningen. For det første gjelder det tretallet: Det er tre fristeler, slik som det er tre ganger fornektelse av Peter (Luk 22,54-62) og tre ganger at Jesus ble hånet for sin maktesløshet mens han hang på korset (Luk 23, 35.37.39). Frels deg sjøl! Er ropet fra folk ved Golgata.
Når det gjelder de tre fristelsene, så innebærer de mulighet for å tilegne seg makt:

Den første gjelder fristelsen til å stille sin hunger ved å lage brød av stein. Det handler om å bruke skapermakten til egen vinning og fordel. Jesus kunne bruke Gudsrikets krefter som magiske evner til å endre skapelsens elementer. Det ligner litt på det Johannes døperen sier: Gud kan skape etterkommere av Abraham fra steinene her om det var poenget. Miraklet skal ikke skje fra steiner, nytt liv fra død materie, men fra mennesket, det som lever. Ikke ved tvang heller.

Vi elsker vår egen lyst og vårt eget begjær. Vi elsker oss selv rett og slett, sier Bibelen. Alt skal dreie seg om meg og mine behov. Lyst og begjær settes i kjærlighetens sted. Selvkontroll og ettertanke i et større perspektiv er vanskelig: I en bok av Foucault som heter Seksualitetens historie – sies det at antikkens menneske testet et menneskes karakter ut fra hvordan det taklet begjæret. Var det under kontroll i forhold til andre mennesker.

Den andre fristelsen gjelder makt i verden: Djevelen sier til Jesus:
- Du skal få all verdens makt og rikdom om du tilber meg, du kan få politisk og militær kontroll over alle mennesker på jorden.

Det er nok av dem som vil ha slik makt over mennesker. Det fører til at individ står mot individ, nasjon mot nasjon. Det er denne verdens tragedie at vi ikke kan leve sammen. Vår verden er truet av denne verdens mennesker. Det kan være religiøs fanatisme. Det kan være nasjonalisme. Det er økonomisk hegemoni. Vi avviser dem som er annerledes. Vi skulle ikke tro at vi er tilhører rasen homo sapiens. Vi lever muligens på den eneste kloden i universet med vår form for intelligent liv – og så er vi ikke i stand til sammen å ta vare på den.
Vi vil fremheve oss selv hele tiden, vi tror det verste om hverandre hele tiden. Vi oppfordres til å foreta et grunnleggende valg: At Guds vilje med skaperverket skal få gjelde, som er en helt avgjørende beslutning med konsekvenser for menneskelig sivilisasjon. I dette ligger vårt håp: Feil kan rettes til, fellesskap kan opprettes.
Men vi vil heller eie, kontrollere, enn verne og dele. Det ligger mye makt i dette. Makt i rikdom, makt i kontroll. Jesus kunne få all makt i verden, all rikdom i verden. Han avslo. For det ligger noe mer i dette. Det forandrer mennesket Det ligger noe religiøst der. Hvor din skatt er, der vil ditt hjerte være. Hvor er din sjel, hos deg selv eller hos Gud?

Den tredje fristelsen handler om evnen til å framtvinge Guds beskyttelse – hopp ned fra den høye tempelmuren, så folk får se hvilken makt du har. Fristelsen gjelder kjærlighet til ære og berømmelse. Det gjelder også meg selv. Vi skal vende tilbake til denne om litt.

Nå ført litt om et annet tall: Tallet Førti. Det er også interessant i beretningen. Da handler det om noe på et dypere, mer bibelsk plan. Her finner vi den demoniske utfordringen og prøvelsen. Ikke bare en test på hvor sterk troen og lojaliteten og lydigheten til Gud er, men en bevisst kosmisk maktkamp: Her gjelder det å stanse Guds verk, her gjelder det å få Jesus til å fornekte sin guddommelighet, opprinnelsen, og falle til å tilbe noen annet og noen annen enn Gud selv. Det grunnleggende bud er dette: Du skal ikke ha andre Guder enn meg. Herren din Gud er en. Her forsøker djevelen å bruke Guds ord mot Gud.

Jesus vandret i ørkenen i førti dager uten mat. Det gjorde også profeten Elija (1 Kong 19,8) og Moses fastet i førti dager før han skrev ned paktens ord (2Mos 34,28). Men først og fremst finner vi prøvelses-motivet i Israels vandringer i ørkenen ved Sinai (5Mos 8,2 Salm 94,10; Apg 7,36):

Folket fikk manna fra himmelen til å mette seg med. Folket stilte Gud gjentatte ganger på prøve (4Mos 11,1-314,1-3 Apgj 7, 39-41) – de klaget over at Gud hadde ført dem ut av Egypt til et hardere liv enn slavevilkårene. De lengtet etter en enkel tilværelse fylt av rutiner, nytelse og mette mager, og de krevde at fremtiden skulle bringe dem trygghet. Ørkenen fikk virkelig fram hva som bodde i deres hjerter, 5Mos 8,2 sier:

”Kom i hu hvordan Herren din Gud førte deg hele veien disse førti år i ørkenen, fordi han ville ydmyke deg og prøve deg for å få vite hva som bodde i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke.”

For det andre: Jesus (en lydig sønn)
Det er en kamp mellom to verdener som beskrives, Guds rike og denne verden. Djevelen har virkelig makt over sine undersåtter. Den som tviler på at de demoniske kreftene er vevd inn i verdens gang, behøver ikke se lenger enn til avisenes førstesider. Det ondes skyggerike er en etterligning av Guds, djevelen kan til og med fremstille Guds rike forfalsket, og han tilbyr forførende og reell makt til enhver med messianske ambisjoner.
Det var en hjertets kamp som Jesus utkjempet, en fundamental sjelens kamp igjen og igjen under sitt jordeliv. Han måtte slåss mot beskyldninger om at det gode han gjorde egentlig stammet fra hans magiske makt over ondskapens åndehær. Det endte med Jesu utfordring til oss: Dersom det er med Guds finger Jesus gjør de gjerninger vi opplever, da er Guds rike kommet til oss (Luk 11,20). Jesus er den sanne tjener for Guds rike, han er lydig mot ham som ga ham oppdraget (Luk 10,16). Alt det han gjør, skjer fordi Gud er med ham (Apg 10,38)
I ørkenen, like alene som på korset, der ble hans indre lagt åpent, blottlagt og utfordret. Jesus valgte ikke seg selv, ikke djevelen, men å tjene bare Gud og dermed Guds skaperverk. Dermed fikk også menneskelivet sin verdi og vi ble vist hva det egentlig handler om. Mennesket kan ikke defineres bare på grunnlag av det materielle som opprettholder den fysiske tilværelsen, og det andre som gjør at vi overlever her i verden som individer. Et menneskeliv som er verd navnet, handler om å tjene den dypeste grunn og årsak til alt som kalles liv, Gud vår skaper, ikke et eller annet surrogat som bare er avgudsdyrkelse eller egoisme. Livets mening handler om Gud.

For det tredje: Jerusalem (Åndelig følsomhet)
Nå gjelder det religionen. Det er et følsomt saksområde, både for samfunnet og individet. Derfor finner den avgjørende testen sted på tempelets tak i den religiøse hovedstaden, den hellige by, som Matteus kaller Jerusalem. Her er det spørsmål om hva sønneforholdet betyr – her setter djevelen inn Guds løfter i Skriften mot Jesus og bruker Guds eget ord mot ham. Lukas plasserer Jesu fristelse til å gjøre et ekstremt sirkusnummer i tempelet i Jerusalem, til slutt, mens Matteus har makt over verdens riker som den ultimate fristelse. Djevelen utfordrer: - Er du Guds sønn, så vil Gud beskytte deg, i det minste her i det religiøse sentrum.

Lukas betoner dermed at djevelen angriper selve grunnlaget for Jesu kall og oppdrag som Guds sønn. På templets tinder utfordres selve Moseloven som Guds vilje: Å bevise at Jesus er Guds sønn stilles opp mot Guds løfte om å beskytte sin sønn. Det er smart, for et hopp kan jo nettopp være et slikt bevis på at man stoler blindt på Guds beskyttelse.

Men Jesus foretar ikke noen slik åndelig salto. Han vender tilbake til den sentrale teksten i 5 Mos 6,13: Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve, du skal ikke utfordre Gud. For Gud er Gud. Hva er det som konstituerer autentisk tro? Jesus ville ikke tvinge Faderens hånd. Han ville være den tjener som lik Jesaja 50,4 som med sin tunge

”kan styrke den trette. Hver morgen vekker Gud mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis.”

og Jesaja 50 10:

”Alle dere som frykter Herren, skal lytte til hans tjener. Den som vandrer i mørke og ikke ser noen lysning, han kan stole på Herrens navn og støtte seg til sin Gud.”

Denne absolutte tilliten til Gud kom da også til uttrykk i den siste store kampen, med døden på korset, da Jesus ropte

”Far, i dine hender overlater jeg min ånd”

- og slik kunne Salme 30s ord oppfylles:

”Herre, fra dødsriket førte du meg opp, og gav meg liv og reddet meg fra graven” (Salme 30,4).

Jesus forble lydig mot Gud, han utfordret ham ikke. Han stillet ingen krav og betingelser for sin lydighet. Han fulgte kallet. Slik viste han at han var Guds sønn. Til avklaringen på livskallet, å følge Guds vei, ble han ledet av Ånden som var gitt ham og til det ble han veiledet av Skriften.

  • Bønn og faste – betyr det noe for oss? Det bør bety noe når vi står innfor avgjørende valg i vårt liv. Da gjelder det å velge Guds vei. Vi skal la Gud utfordre oss og veilede oss.
  • Hva er våre fristelser? Bevis dine magiske evner, Jesus!? Gi meg det endelige beviset på at du er meningen med livet mitt. Ikke still krav til Gud for din lojalitet. Vi skal ikke utfordre Gud.
  • Bevis Gud, hvorfor livet er slik som det er! Jeg vil vite! Du får det ikke ad logisk vei. Til klarhet for hva ditt liv er, skal Ånden veilede deg, skal Skriften vise deg vei. Vær lydig og lydhør mot Guds utfordring!

Bønn
Herre vår Gud,
Du som gav din sønn til uro og angst, og lot ham bli fristet,
Gi oss nåde til å følge ham så vi i hans kraft motstår ondskapens harde angrep og vinner seier.
Gjennom din sønn Jesus Kristus, vår Herre.

Amen