topp

Prekener

Rolf Stensland: Og ryktet om ham spredte seg overalt i omegnen

Preken 03.03.02
Oslo 1. Baptistkirke

Inngangsbønn

Du evige lys

Vår Gud,
du himmelske far, du evige lys,
Led oss nå, når vi er samlet i Jesu navn til gudstjeneste.
Led oss, så vårt sinn, våre tanker og følelser er konsentrert om deg.
Led oss, så våre lepper bekjenner, takker og priser deg.
Led oss, så vårt liv fylles med din godhet og nestekjærlighet.
Led oss, så vårt liv blir til velsignelse både for oss selv, hverandre og andre mennesker.
Led oss, så vi kan hjelpe både hverandre og andre i forbønn, til din ære.
La din vilje skje blant oss! Det ber vi om i Jesu navn.
Amen

Lukas 4,31-37:

31 Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by i Galilea, og lærte folket der på sabbaten. 32 De var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet. 33 I synagogen var det en mann som var besatt av en uren ånd. Han satte i å rope: 34 «Hva har du med oss å gjøre, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, du Guds Hellige!» 35 Men Jesus talte strengt til ånden og sa: «Ti stille, og far ut av ham!» Den onde ånd rev mannen over ende midt iblant dem og fór ut av ham, men uten at han ble skadet. 36 Da ble de alle grepet av forferdelse, og de sa til hverandre: «Hva er dette for slags tale? Med makt og myndighet befaler han de urene ånder, og de farer ut.» 37 Og ryktet om ham spredte seg overalt i omegnen.

I denne fortellingen møter vi en mann som er besatt av en uren ånd. I grunnteksten brukes ordet demon. Når jeg hører om demonbesettelse og urene ånder, blir jeg litt betenkt. Det er lettere å høre om engler og Den Hellige Ånd. I Det Nye Testamentet og nesten bare i evangeliene kan vi lese om mennesker som er besatt av urene ånder og demoner. Og vi kan videre lese hva Paulus skriver i brevet til Efeserne: “For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.”

Det er vanskelig og snakke om satan og hans åndehær, om urene ånder og demoner, og om mennesker som ifølge bibelen blir besatt av dem. Jeg synes det er skremmende. Hva er det som skjuler seg i mørket? Eksisterer dette virkelig? Hvilket fenomen er det egentlig snakk om? I en del kristne miljøer er det helt vanlig å behandle dette temaet. Der snakkes det om åndelig krigføring, demonutdrivelse og motstandens ånd som må bekjempes. Det er en del av virkeligheten og av denne verden vi lever i. Satan og hans åndehær er tilstede og vil yte motstand hvor menneskene ferde for å føre dem på avveier, bort fra Gud. Er ikke dette overtro? Hører ikke denne troen hjemme i mer primitive religioner? Har dette relevans for det moderne menneske i vår tid? Lar vi oss egentlig skremme? Har vi ikke rasjonelle forklaringer på dette fenomenet?

I dagens tekst møter vi altså dette fenomenet: En mann er besatt av en uren ånd og han begynner å rope når han ser Jesus komme. Vi møter Jesus i den tidlige fasen av sitt virke, ifølge Lukas-evangeliet. Jesus er blitt døpt av Johannes, og Den Hellige Ånd har kommet over ham, og fylt av Den Hellige Ånd blir Jesus ført av Ånden ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Og djevelen prøver på utspekulert vis å føre Jesus bort fra den vei Gud hadde sendt ham for å gå. Djevelen vil gi ham alt bare Jesus faller ned og tilber ham. Men Jesus står imot djevelens lumske angrep, og djevelen forlater ham for en tid. Videre kan vi lese at Jesus drar til Galilea fylt av Ånd og kraft. Han underviser folket i synagogene med myndighet, og de undrer seg og gir ham lovord. Ryktet om ham spredte seg over hele området, og på hans hjemmsted Nasaret, har folket store forventninger til han. De har hørt om hans undervisnig og hans mektige gjerninger. Ryktet har nådd dem, og de er spendte på hva Jesus kan utrette der. Men Jesus svarer ikke til deres forventniger. Istede blir de rasende på ham og vil styrte ham utfor et stup etter å ha jaget ham ut av byen. Men Jesus unslipper og drar videre til Kapernaum hvor vi møter ham i synagogen foran den besatte mannen.

Den besatte mannen setter i å rope når han ser Jesus komme: “Hva har du med oss å gjøre, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, du Guds Hellige!” Den urene ånden som har tatt bolig i mannen, føler seg tydelig truet når han ser Jesus komme, og det er en dyp mistro til Jesus som kommer til uttrykk. “Hva vil han, hva er han ute etter, hva er egentlig hensikten med det han driver med, er Jesus kommet for å ødelegge oss?” Synet av Jesus er tydelig en trussel.

I Nasaret leste Jesus for folket i synagogen fra profeten Jesajas bok: “Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.” Og Jesus fortsatte med å si: “I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.”

Jesus er kommet til jorden med disse gavene. Han er den de har ventet på. Han er messias som Gud har sendt for å frelse menneskene. Men dette tålte ikke folket å høre. Hvem er det han tror at han er, setter han seg i Guds sted denne Josefs sønn? Folket vendt seg mot ham. De ble rasende. “Hva vil du med oss”, kunne de ha ropt, og: “er du kommet for å ødelegge oss? Det veldige raseriet førte til at de ville drepe ham. En dyp mistro kom til utrykk i folket. Det var ikke dette de hadde forventet. Jesus ble en trussel.

Jesus møter ikke bare begeistring og hyldningsrop fra folk som priser hans forkynnelse og hans mektige gjerniger, men også raseri og trusler fra folk som møter ham med en dyptgripende mistro.

Hvordan kan vi møte Jesus med mistro? Hvordan kan han være en trussel?

I møte med Jesus, blir mannen som var besatt av den urene ånden satt fri. Demonen som bandt ham, blir drevet ut. Kun ved et ord av Jesus. Kun ved et ord må den urene ånden forlate mannen. Den hadde ingen makt over Jesus, og mannen blir satt i frihet. Jesus løser ham fra det som har bundet ham og setter ham i frihet. Jesus gjennoppretter hans liv. Kun ved et ord. Jesus demonstrere sin makt over urene ånder, sin makt over ondskapen som kan ta bolig i mennesket. Ondskapen som binder mennesket og holder det nede. Ondskapen som vil bryte ned menneske og holde det borte fra Gud.

Jesus talte strengt til den urene ånden: “Ti stille, og far ut av ham!” Og mannen ble helbredet. Alle ble grepet av forferdelse ved synet av Jesu makt, og rykte om ham spredte seg overalt i omegnen.

Satan og hans åndehær er tilstede og vil yte motstand hvor menneskene ferdes, for å føre dem på avveier, bort fra Gud, og ondskapen er tilstede i denne verden. Den opptrer i oss og rundt oss. Men den har ingen makt over Jesus Kristus. Han kommer til oss i Ånd og Kraft for å frelse oss, for å frigjøre oss fra de destruktive kreftene som knuger menesket og gjør det ulykkelig. Han kommer for å frigjøre mennesket fra døden og fordervelsen. Jesus Kristus er en trussel mot dem som allierer seg med det onde, for mot ham har de ingen makt. Jesus beseiret dødens makt på Golgata, og gjennom ham blir mennesket frigjort. I møtet med Jesus må ondskapen fly. I møtet med Jesus må de som undertrykker kapitulere. I møte med Jesus Kristus er det ikke rom for å binde andre mennesker, utnytte dem, ødelegge dem, la andre leve et liv i den ytterste fattigdom, og se på at barn dør av sult fordi en liten del av verdens befolkning har bestemt seg for å forbruke mesteparten av jordens ressurser, og å bombe i stykker hjem og liv og legge alt øde, alt som Gud har skapt. I møte med Jesus Kristus må ondskapen vike.

I Jesus Kristus, som kommer til oss fylt av Den Hellige Ånd, åpenbares kjærligheten, nåden og rettferdigheten som frigjør menneske og gir det løfte om et evig liv i sammen med ham. I Jesus Kristus lever vi i det håpet, og i ham kjemper vi mot ondskapen, og i ham er det seier.

I Paulus´ brev til romerne kan vi lese:
35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? 36 Det står skrevet: For din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer. 37 Men i alt dette vinner vi full seier ved ham som har elsket oss. 38 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, 39 verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Amen