topp

Kontakt oss
Program
Prekener
Arbeid
Menighetsbladet

 

Vi er en del av
Det Norske
Baptistsamfunn

Se også
Holtekilen Folkehøgskole

HLT

Pastor Telefon

Kent Remi Westergren

917 43 989 (J)
Menighetsråd
Mariann Eidberg
(leder)
 
Karin LÝrum  
Ole Svinningen  
Bodil Joø  
Niklas Arnesen
 
Eva-Signe Falkenberg

 

Musikkarbeider
Arnvid Moholt  
   

Sidene redigeres av
Arnvid Moholt og
Vibeke Reenskaug


Bærum Baptistmenighet, Holtet 37, 1368 Stabekk. Tlf. 917 43 989
Gaver og bidrag: 1627.17.23192 • E-post: baerum@baptist.no