Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

Nytt barne- og ungdomsutvalg

20.02.2001 var alle barnearbeiderne i menigheten samlet, fra vip-samlingene, speideren og søndagsskolen. Møtet ble holdt for å prøve å samkjøre aktivitetene i menigheten og vi hadde en idemyldring om hvilke ting vi ønsket oss til de ulike gruppene. På dette møte opprettet vi et barne- og ungdomsutvalg. Utvalget kommer til å søke om midler til materiale og oppussing hos diverse instanser. Som leder valgte vi Mariann Eidberg, kasserer er Trygve Strand og sekretær er Elise Driesprong.

På menighetsmøtet 25. februar søkte vi om formell godkjenning fra menigheten. Mange deltok i samtalen rundt emnet og utvalget ble ønsket velkommen.

Hilde M. Armann / Mariann Eidberg