Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

Søndagsskolen

Søndagsskolen har starta opp igjen etter jul og har holdt på en stund når dere leser dette. Det har allerede vært mange barn innom. Nesten hver gang det er formiddagsgudstjeneste, er det søndagsskole for barna. Vi er med på gudstjenesten til etter barneandakten og så går vi opp i andre etasje. Har du lyst til å være med så er du ™-lig velkommen!

Alle som blir med på søndagsskolen blir medlem hos oss. De som er med på den yngste gruppa får et kort med fiskegarn, som de får klistre inn en fisk i for hver gang de er der. Alle blir også skrevet opp i en frammøtebok. Vi på yngste gruppa har det sånn at hvis du kommer på søndagsskolen 10 ganger i år 2001, lover vi at du skal få en gave av oss.

Her kommer noe litt vanskelig, men da kan du be noen voksne om å forklare for deg: Som sagt blir alle barn automatisk medlemmer hos oss når de møter opp på søndagsskolen. Det koster foreløpig ingenting. I tillegg kan alle barn (og ledere under 26 år) også bli betalende medlemmer, disse danner grunnlaget for tildeling av offentlig støtte. Vi sender inn pengene sammen med en årsrapport i desember hvert år til NBUF. Det er bare de betalende medlemmene som blir registrert der. De danner også grunnlaget for hvor mange deputerte vi kan sende til NBUFs og ØBUs årsmøte. NBUFs kontingent er kr 5,– per barn per år.

Send med barna deres 5 kroner neste søndag slik at de kan bli betalende medlemmer for år 2001.

Mariann Eidberg