Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

Siri Fjeldberg: – Vi trenger tid til hverandre

Siri Fjeldberg hadde ikke noe med kristendommen å gjøre før hun ble voksen. I dag er hun student ved Seminaret, nyansatt i menigheten for å skjøtte administrative oppgaver og være med å starte lovsangskor, og hun står også på menighetens prekenliste. Når man legger til at hun har et spesielt forhold til kirkekaffen, kan man trygt si at hun lodder dypt og favnervidt.

Siri kommer fra Jessheim og vokste opp i en familie som støtter Humanetisk forbund. Etter artium og musikklinje på Elverum Folkehøyskole, ble det administrasjonsstudier på Lillehammer. Der ble hun også med i et tverrkirkelig kor, og dette miljøet ble hennes vei til kristendommen. Etter et halvt års studier i Ghana bestemte hun seg for at det var Jesus hun trodde på og ville leve for. I juli-94 ble hun døpt i Lillehammer Baptistkirke, og kom raskt inn i miljøet i kirken der ved å være med på matserveringen under EBF-konferansen:

– Det er utrolig hvor godt man lærer å kjenne folk når man får svettet litt og delt ut ost sammen, smiler Siri.
Etter avsluttede studier på Lillehammer var hun Tid for Gud-arbeider i München ett år før hun begynte på Seminaret. Nå går hun tredje året.

Tid til å ta tid
Siri vil være på kontoret i kirken på fredager fra kl. 9–11 og 12–14 for å ta seg av administrativt arbeid, men vil også være behjelpelig med å formidle kontakt med sjelesørger eller andre man gjerne vil nå.

– Hvordan liker du i jobbe på kontoret i menigheten?
– Veldig godt. De to siste årene har jeg vært med på gatearbeidet i Oslo 3 og lært mye om å møte mennesker. Nå får jeg muligheten til å se på de mer administrative sidene ved menighetslivet, og det er interessant det også, syns hun.

– Hva er spesielt viktig for deg i menighetsarbeidet?
– Hvis jeg skal si hva som er viktig for meg når det gjelder tjenesten, så er jeg en av dem som holder en knapp på kirkekaffen. Mye av menighetslivet foregår nettopp her. Jeg tror det er viktig at vi som menighet får treffe hverandre uformelt. Vi trenger å ta oss tid til hverandre i dette samfunnet som ellers er så preget av individualisme og stress, mener hun.

Lovsangskor
Musikken og sangen har blitt en viktig del av Siris liv. Hun brenner for variasjon i musikkstil og -form under gudstjenestene.
– Det er om å gjøre og finne uttrykksmåter som treffer flest mulig og variere slik at alle føler at de får noe, sier hun. Lovsangskoret hun nå er med på å starte vil være et tillegg til organistene og koret i menigheten vår, og ønsker ikke å konkurrere med noen. – Vi vil være en del av gudstjenesten og en støtte for menigheten i form av bønn og tilbedelse gjennom musikken. Vi er ennå helt i startgropa og ønsket er at vi skal utvikle oss sammen med menigheten, forteller hun.

Levende tekster
– Hvordan er det for deg å være kristen i hverdagen?
– Å være kristen er for meg en vandring, idet jeg står i et tillitsforhold til Gud. Denne relasjonen er noe som utvikler seg hele tiden. Nye utfordringer, spennende mennesker og interessante oppgaver ligger stadig å venter. Hun synes også det er fint å jobbe med kreative former for å oppleve bibeltekster og ikke bare lese dem.
– Bibellesning er noe mange sliter med, og det kan være interessant å finne metoder som gjør tekstene levende på en ny måte, sier Siri.

– Er det en spesiell tekst eller et ord som har gitt deg mye?
– Et skriftsted som betyr mye for meg er Jos 1,9: ”Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg i all din ferd”.
Dette er et skriftord jeg gjerne deler med andre.

Tone Mjåvatn