Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

De nye pastorene – en liten presentasjon

Odd Arne W. Joø

– Hvorfor har du lyst til å være deltidspastor i denne menigheten?

– Fordi jeg ser det som et kall fra Gud jeg ikke kunne si nei til, når menigheten spurte for annen gang.

– Hvordan tror du det blir å dele pastoransvaret med to studenter?

– Det er en modell som knapt er benyttet her i landet. Det skal bli spennende å få det til. Kanskje det kan være en mulighet for andre menigheter også?

– Hva blir dine områder?

– Jeg skal jobbe halvtid. Områdene blir forkynnelse (to ganger i måneden), sjelesorg, være talsmann i mediene, saksforbereder for menighetsråd og menighetsmøte, lovpålagte oppgaver med vielser, attester, protokoll, overordnet ansvar for pastorgruppa, koordinere informasjon, og naturligvis sjelesorg og inspirasjon.

– Hva er ditt håp for menigheten i tiden fremover?

At den skal vokse og utvikles. Uten nye medlemmer og medlemmer som vokser i troen, dvs. fordyper sitt ansvar som Jesu disippel, dør menigheten.

– Det sies at pastoren er en som skal hjelpe menigheten med arbeidet i Guds rike, altså ikke en som skal arbeide for oss, men sammen med oss. Hva syns du om den tanken?

– Jeg skal i hvert fall ikke arbeide i stedet for menigheten. Jeg skal forsøke å være med på å utruste menigheten til å gjøre sin gjerning, slik Efeserbrevet sier.

– Hva ønsker du at menighetsmedlemmene skal bidra med?

– De nådegavene Gud har gitt dem.

Ellers er jeg jo glad for at menigheten ønsker meg som sin hyrde. Jeg har jo kontroversielle standpunkter på enkelte områder. Men jeg har jo vært deltidspastor her i to perioder før, så menigheten vet formodentlig hva den gjør.


Rolf Stensland

Navn: Rolf Stensland

Alder: 29 år

Sivilstatus: Gift med Åse Stensland

Barn: Tyra Stensland, 2 år

Skal jobbe i pastorteamet i 20% stilling

Av Tone Mjåvatn

- Kan du si litt om bakgrunnen din, og veien hit?

- Jeg er fjerde generasjon baptist (Oldemor- mormor- mor- meg). Etter kristendomsskolen gikk det mange år før jeg igjen vendte tilbake til baptistkirken. Da jeg var 20 år ble jeg frelst og døpt i en liten fri-evangelisk menighet i Bergen. Der var jeg aktiv i lovsangsteamet i noen år, før jeg følte et ønske om å vende tilbake til baptistkirken. Siviltjenesten førte meg inn i helsesektoren. Der ble jeg i en del år, og jobbet hovedsaklig med psykisk utviklingshemmede. Jeg trivdes veldig godt i det arbeidet. Men i den perioden kjente jeg kallet til å studere teologi, og å bli pastor. Det var den gang helt fremmede tanker for meg, og jeg prøvde å skyve dem bort. Men jeg fikk ikke fred, og etter fire år besluttet jeg å følge kallet. Nå er jeg her på Stabekk, med den lille familien min, og vi trives veldig godt.

- Hvilke områder skal du ha ansvar for i menigheten?

- Jeg skal jobbe i pastorteamet samtidig som jeg fortsetter studiene mine ved seminaret. Jeg skal ha ansvar for Unge Voksne og tenåringsarbeid, samt å preke annenhver måned. Jeg skal også sammen med Arnvid Moholt ha ansvar for menighetens hjemmeside på nettet, samt å jobbe med å få et nytt lydanlegg i kirken.

- Hva er ditt håp for menigheten i tiden fremover?

- Mitt håp er at jobben vi gjør bærer frukt, at ting vil blomstre Jeg har inntrykk av at det er mange som er aktive i menigheten, og det er viktig at mange for lov til å delta i menighetens arbeid, og ikke blir passive. Det er viktig at menigheten bruker de ressursene den har i sitt arbeid for Gud. Et mål må være å skape en entusiasme og et engasjement som gjør at de som går i menigheten vil fortsette å gå der, og at de kanskje også vil invitere med seg slekt og venner til menigheten fordi det er et godt sted å være.

Av Tone Mjåvatn