Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

Ny pastor kalles

Pastorsaken tok en ny vending da menighetsmøtet 17. juni besluttet å kalle hele tre personer til tjeneste i menigheten. Det er likevel ikke så dramatisk som det kan høres ut som, da ønsket er at de tre skal fylle til sammen en cirka 90% stilling. Det ble besluttet å kalle Odd Arne Joø som hovedpastor i 50%, samtidig som det var et sterkt ønske om å knytte til seg stud. theol. Rolf Stensland og stud. theol. Siri Fjeldberg ved Baptistenes Teologiske Seminar i to mindre stillinger. Den tidligere modellen med en felles senterprest for menigheten og skolene har man med andre ord valgt å gå bort ifra.

Dette vil innebære et ikke ubetydelig økonomisk løft for menigheten, forutsatt at man får positivt svar fra alle tre. Det var likevel meget stor oppslutning om forslaget fra menighetsmøtet.