Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

NBUFs lederkonferanse

Helgen 21.–23. september samlet om lag 70 deltakere seg på Langesund bad for å være med på årets lederkonferanse. Fra vår egen menighet stilte Lars Tore Mikalsen. I løpet av helgen ble det holdt mange spennende seminarer som var aktuelle for barne og ungdomsarbeidet i de forskjellige menighetene. Blant annet et fellesseminar om bibelfester, et spennende nytt satsingsområde, som går ut på invitere klasser fra skolene i lokalmiljøet inn i kirken, for å fortelle dem om bibelen. Dette er en arbeidsmåte som læreplanen åpner opp for på flere steder, noe som gjør at skolene ønsker den velkommen. Det hele har vært en spennende og interessant helg, som både utruster og inspirerer til videre satsning innen barne og ungdomsarbeidet.

Lars Tore Gyland Mikalsen