Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

Andakt: Kristus er oppstanden fra de døde!

Påskeprekenen som gjengis her er et fast ledd i den ortodokse kirkes påskemorgen-gudstjeneste over hele verden. Den tilskrives Hl. Johannes Krysostomos (erkebiskop av Konstantinopel på begynnelsen av 400-tallet), men er muligens forfattet av en annen.

Enhver som er from og gudfryktig må ta del i denne gode og strålende høytid. Må den som er en trofast tjener, komme inn og ta del i sin Herres glede. Den som har anstrengt seg med faste skal i dag få sin velfortjente belønning. Den som har arbeidet fra første time skal få sin rettferdige lønn. Den som kom i tredje time må også ta del i festen med takknemlighet. Ikke heller den som kom ved sjette time må nøle, for han skal ikke gå glipp av noe. Likeså den som kom så sent som ved niende time kan tre frem uten frykt og nøling. Den som kom ved den ellevte time trenger ikke heller engste seg over sin sendrektighet. For vår Mester er gavmild og tar imot den siste så vel som den første. Han gir hvile til den som kom i den ellevte time, så vel som til den som arbeidet fra den første time. Den ene viser Han godhet mot, den andre er Han gavmild mot. Han tar imot gjerningen, men roser også hensikten. Han verdsetter gjerningen, men priser også forsettet.
Kom derfor alle inn til Herrens glede. Ta del i belønningen, såvel den siste som den første, såvel den fattige som den rike. Dans med hverandre! Både den som har fastet og den som ikke har fastet: ære denne dagen. Såvel den ivrige som den late: gled dere i dag! Bordet er dekket, nyt dets gleder! Gjøkalven er slaktet, ingen må gå sulten herfra!

Må alle ta del i troens gjestebud, må alle ta del i den gode rikdom. Må ingen klage over sin fattigdom, for riket er åpnet for alle. Ingen skal gråte over sine synder, for tilgivelsen har strålt frem fra graven. Ingen skal frykte døden, for Frelserens død har befridd oss fra døden. Han tilintetgjorde døden da Han ble underlagt den. Han fanget døden da Han steg ned i dens rike. Dødsriket ble forbitret da det slukte Hans kjød. Dette forutså Esaias og ropte: “Dødsriket ble forbitret da det møtte Deg ansikt til ansikt der nede” (Esaias 14,9). Det ble forbitret, fordi det mistet sin kraft. Det ble forbitret, fordi det ble forhånet. Det ble forbitret, fordi det ble beseiret. Det ble forbitret, fordi det led nederlag. Det ble forbitret, fordi det ble tatt til fange. Det mottok et legeme, men møtte Gud. Det mottok jorden, men møtte himmelen. Det mottok hva det så, men falt for hva det ikke så.

Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Kristus er oppstanden, og du er beseiret! Kristus er oppstanden, og demonene har falt! Kristus er oppstanden, og englene jubler! Kristus er oppstanden, og ingen døde finnes mer i gravene! For Kristus har stått opp fra døde som den første av de hensovnede, Ham være æren og makten i all evighet. Amen!
Påskepreken av hl. Johannes Krysostomos erkebiskop av Konstantinopel

Oversatt til norsk av Fader Johannes. Trykket med tillatelse.