Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

Kick-off-samling 26. august 2001

Søndag av 26. august må du sette av allerede nå! Hvorfor du skal gjøre det? Jo, det er fordi da skal det være samlingsgudstjeneste i menigheten. Barne- og ungdomsutvalget i menighet har ansvar for gudstjenesten, og vi har valgt å kalle den for ”Kick-off-samling”. Da vil det først være familiegudstjeneste kl 11.00. Etterpå regner vi med å kunne gå ned i Seminarparken. Der vil det bli grilling (ta med mat selv), leker og konkurranser. Vi ønsker å gjøre det til en stor fest, og ber dere sette av hele denne dagen.

Seminar-parken

Så pakk picnic-kurven og ta med deg hele familien og alle venner! For 26. august skal det markeres at Bærum Baptistmenighet starter opp sin virksomhet etter sommerferien, med alt det måtte innebære av bibelgrupper, søndagsskole, ungdomsarbeid, VIP, speider, formiddagstreff, kor, osv, osv.

Mariann Eidberg,
leder i Barne-&Ungdomsutvalget