Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

Hva skjer på barne- og ungdomsfronten

I vår menighet er det ulike tilbud for barn og ungdom. For å få en kjapp oversikt over de faste arrangementene tar vi en opplisting av virkegrenene, og en kort presentasjon av det arbeidet de ulike gruppene gjennomfører.

VIP

For aldersgruppen 0 til 12 år så har vi et månelig tilbud for å samles i kirka. VIP står for Very Important Persons. I Guds rike, så er de minste de største. På VIP møtes barn og voksne inne i kirkesalen for å synge, en kort andakt og samvær med voksne. Ideen er at barna skal kunne møtes i kirken til samvær for å bli kjent med kirken, og noen av de voksne som er med her. Varigheten på en samling er en time, og samlingene foregår på tirsdager fra klokken 18.00 til klokken 19.00, en gang i måneden. Et annet moment med samlingen er at det hver gang skal serveres pølse i brød på slutten. De barna som er med trives veldig godt, og de får her et tilbud som passer godt med søndagsskolen. Kontaktperson er Trine Lise Strand, telefon 22 74 76 42

Søndagsskole

Under søndagsgudstjenesten er det barneandakt, der barna blir tatt frem på podiet for å høre om Jesus og aktuelle problemstillinger tilpasset deres aldersgruppe. Etter at barneandakten er ferdig, er det søndagskolesamling for barna oppe på søndagsskolerommet. Rommet er nettopp pusset opp, og er godt tilpasset barn som er i søndagsskolealder. På søndagsskolen lærer barna om Jesus på deres nivå. Vi synger, tegner, leker og har samvær på barnas vilkår. Søndagsskolen har bøker som en kan følge. Søndagsskolen er for barn mellom 0 og 13 år, og varigheten er fra en halv til en time. Etter søndagsskolen er det kirkekaffe for alle som har vært på gudstjeneste. Kontaktperson er Mariann Eidberg, telefon 40 22 33 72

Speider

To ganger i måneden samles ungdom mellom 12 og 16 år for å dra på tur. Det legges opp til helge-, døgn- og dagsturer. Vi har ikke faste møter på ukedagene, men bruker helgene flittig. Formålet med speiderarbeidet skal være å trenes opp til å bli ansvarsbevisste, og hele mennesker som både trenes i ferdigheter som bål, kart & kompass, livredning og matlaging, men også opplæring i å planlegge og sette seg mål for hvor en ønsker å nå i fremtiden. Vi ønsker å utvikle både fysikk, kunnskap og den åndelige siden av mennesket. Med andre ord kan en si at speiding er en morsom måte å formidle verdier på. Derfor er vi mye ute i skaperverket, som byr på naturlige utfordringer, samtaleemner og stemning. Hvert år drar vi på større speiderleire, der vi er med på mye moro en hel uke.

Kontaktperson er Trygve Strand, telefon 91 33 28 33

Ungdomsgruppa

Nytt i år er at ungdomsgruppa startes opp igjen. Ungdomsgruppa er for de i alderen 8. klasse og oppover. I år er det lagt opp til at ungdomsgruppa samles når noe "skjer". Det er til stadighet noe spennende som skjer rundt omkring i andre menigheter eller ulike arrangementer. Tanken er da å ha en mailingliste der de som er interessert får beskjed om at nå skjer det noe en plass, og at det da arrangeres felles transport til arrangementet. I løpet av vinteren skal de også pusse opp ungdomsrommet i andre etasje i kirka, slik at dette kan bli et møtested for tenåringer på deres egne premisser.

Det må også nevnes at det hvert år er muligheter for påske og sommerleire for de som er i aldersgruppen for ungdomsgruppa. På leirene samles ungdom fra hele østlandet, og det blir mye fart og moro her. Slik ungdomsgruppa er organisert, er det mye spennende en kan være med på. For å høre hvor turen går neste gang, og planer fremover, så er det bare å ta kontakt med Mathias, som er koordinator for ungdomsgruppa.

Kontaktperson er Mathias Eidberg, telefon: 40 22 25 79

Unge voksne

For de som ikke helt har blitt voksen, og som ikke helt er ung lengre, så har vi et alternativ i Unge Voksne. Unge Voksne samles omtrent en gang hver måned, på en fredagskveld. Her spiser vi først et måltid sammen. Etter dette er det en som har ansvar for å innlede, eller tale om et tema som er aktuelt, blant annet en av våre pastorer, Rolf Stensland. Vi har av og til innleid andre aktuelle talere som kan bidra med noe som opptar oss. Vi er samlet i hjemmene til de som er med i gruppa, og dette går på omgang i forhold til hvem som er månedens vert.

Ved siden av mat og samtale om aktuelle tema har også Unge Voksne ansvar for en til to gudstjenester i halvåret. Her kan vi være med å forme en gudstjeneste på vår måte, og komme med ideer og nytenkning for gjennomføring av søndagsgudstjenesten.

Kontaktperson er Rikke Pihlstrøm, telefon: 22 89 01 60

For informasjon om når de ulike virkegrenene har møte, så er det i inngangspartiet i kirka hengt oppslag vedrørende den enkelte virkegren.

Av Trygve Strand