Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

Nytt fra Det Norske Baptistsamfunn

Tre nye menigheter
I tillegg til den tamilske menigheten og den vietnamesiske menigheten i Oslo, kommer Smøla Baptistmenighet til å søke om medlemsskap i DNB på årets landsmøte på Ålgård. Hvis alle tre blir hilst velkommen på landsmøtet er det første gang siden 1942 at DNB tar opp tre nye menigheter.

Konferanser
Helgen 20.–22. april er det klart for Gudstjenestekonferansen i Skien. Det vil bli ca. 200 deltagere, og det er fremdeles mulig for etternølere å ta kontakt hvis man er interessert i å delta. I tillegg til norske deltagere kommer det påmeldte fra Finland, Sverige og Danmark.
I forlengelsen av Gudstjenestekonferansen avholdes den årlige Predikantkonferansen på Langesund Bad. Hittil har over 50 medarbeidere i Baptistsamfunnet meldt seg til denne konferansen.

Sommerfest
Årets sommerfest og landsmøte vil finne sted på Ålgård. Det er hengt opp plakat i kirken, og snart vil også brosjyre med program være tilgjengelig. Dato er 10.–15. juli.