Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

Distriktsstevne i Sandefjord

27.–29. april er det klart for storsamling for østlandet. Stevnet går i år fra fredag til søndag, med distriktets årsmøte lørdag formiddag. Fullstendig program vil etterhvert bli å finne i kirka, sammen med sakspapirer for årsmøtet.

Av årsmøtesaker kan vi spesielt nevne at det er to nye menigheter som i år søker medlemsskap i Det Norske Baptistsamfunn, og dette må skje via en anbefaling fra det gjeldende distrikt. De to menighetene har begge sitt utspring fra Oslo 1. Baptistmenighet. Den ene er Den Vietnamesiske Baptistmenighet som opprettholder søknaden som på formelt grunnlag ble avvist ved årsmøtet i fjor. I tillegg har Den Tamilske Baptistmenighet/Lanka Evangelical Mission søkt om medlemsskap.