Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

Andakt

Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss...

Julen handler om det guddommelige. Om Gud som ikke bare er større enn oss, men som i alle deler er hinsides vår fatteevne og som vi ikke kan nå "opp" til med egen kraft og kløkt. Julen handler om det menneskelige. Om fødsel, om barnegråt og morsfølelser, om menneskers søken og menneskers ondskap, om maktmisbruk og vold, om utrygghet og flukt. Julen er såre menneskelig.

Men mest av alt handler julen om sammenhengen mellom det guddommelige og det menneskelige. Den handler om mysteriet – at Gud ble menneske og tok bolig iblant oss. Julen er "kjødpaatagelsens høitid" ville de gamle sagt. Vi feirer at Gud, han som er bortenfor alt det vi er og makter, kom nær oss, tett innpå oss idet han ble menneske av kjøtt og blod. Forunderlige, grensesprengende høytid, vi hilser deg igjen velkommen.

Livet virker iblant hårdt og nådeløst. Vi rammes av ulykker, av sykdom og smerte, av menneskers ønske om å skade oss, av krenkelser som svir og angrep som oppleves så urettferdige. Julen er høytiden for dette sårede liv. Fordi julens budskap er om en som trådte inn i nettopp dette liv og møtte dets brutalitet nesten umiddelbart. Gull, røkelse og myrra, glorie og silkekapper, stjerner og englesang ble avløst av hat og sverd, av frykt og flukt.

Julens budskap om fred og glede, om at Gud er kommet nær til hver eneste av oss, er imidlertid velsignet slitesterkt. Det overvinner uretten og krenkelsene, det tar bort smerten, det bringer den fred som overgår all forstand.

Julen er høytiden da himmel og jord møtes, og i det møtet lyder de viktigste av alle ord: "I dag er det født dere en frelser." I det møtet høres den vakreste av all sang: Englesangen "Ære være Gud i det høyeste." I det møtet tennes håpets stjerne over menneskenes sårede liv: "... fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag."
Gledelig jul!

Peder A. Eidberg