Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

Komité forbereder utsmykning

Menigheten har fått en gave på over 13 000 kroner til utsmykning av kirken. Giverne ønsker først og fremst at det skal brukes til et kors på veggen fremme i kirken og til en lysglobe eller noe lignende - slik at den som vil kan tenne et lys og med det markere sin bønn og omtanke.

Menighetens utsmykningskomite ønsker å drøfte denne saken grundig før man endelig fatter beslutninger i denne saken. Det skyldes at utsmykninger skal stå i mange år fremover, og må derfor ha høg kunstnerisk verdi. Den som kommer nå skal også eventuelt kunne utbygges med flere utsmykningselementer senere. Dessuten må det være teologisk holdbare begrunnelser.

– Man utsmykker ikke kirker bare for at det skal være dekorativt, det skal ha en klar mening og funksjon, sier komiteen, som består av Odd Arne Joø, Elin Aardal Hansen, Arild Scott Christiansen og Per Midteide.

Odd Arne Joø