Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

Unge voksne – hvor unge er vi; hvor voksne er vi :-)

– Et lite intervju med Rikke Pihlstrøm en søndag formiddag

Etter gudstjenesten søndag den første oktober griper jeg fatt i Rikke Pihlstrøm. Det er hun, i lag med sin mann Andreas Pihlstrøm, som har tatt initiativet til å samle noen mennesker ca en gang i måneden til en samling. Samlingene har til nå vært hjemme hos Rikke og Andreas.

– HVA?
Jeg spør Rikke hva "Unge voksne" egentlig er for noe. Rikke sier at det enkelt og greit er en samling av unge mennesker – noen som har sterk tilknytning til Bærum baptistmenighet, andre som er menighetsbarn, noen er igjen venner av disse og har kommet med slik. Samlingen er ikke bare for medlemmer i Bærum baptistmenighet; det er et ønske at personer som ikke har hatt en spesiell tilknytning til kirke og menighet skal kunne finne et fellesskap som er opptatt av hva som virkelig er viktig i livet. Unge voksne er ment å være et treffpunkt der alle skal kunne ta med venner og kjente.

– HVORDAN
På samlingene er vi opptatt av å ha det hyggelig, samtidig som vi spiser et lite måltid og diskuterer viktige sider ved tilværelsen vår. Vi fokuserer på det enkelte mennesket som er der, prøver å bli kjent med hverandre, utfordre hverandre og be med hverandre. Samlingene er relativt uformelle, men vi forsøker å ha en rød tråd gjennom møtene med bønn, mat, latter og diskusjoner. Noen vil kanskje si at strukturen kan minne om ALPHA-kurs, men på "Unge Voksne", så er det en mer uformell struktur, mindre typer "Forelesninger", og det er ikke et krav om at alle må være der alle gangene vi har møter. Vi ønsker å skape et nettverk med unge mennesker som er opptatt av å bli kjent med hverandre og som er opptatt av eksistensielle spørsmål.

– NÅR
Vi har vært samlet på fredager til nå, ca en gang i måneden. Varigheten kan variere litt, men vi har møttes mellom 19.00 og 20.00, og samlingene har vart tre - fire timer utover. "Unge voksne" i oktober kommer til å finne sted 13. oktober, denne gang hos Trond og Elise (for å få adresse til Trond og Elise, ta kontakt med Rikke). Til nå har det vært 15 stykker som har hatt interesse for å skulle bli med i dette nettverket. Det er åpent for at flere skal melde sin interesse, og dersom noen synes dette kunne høres spennende ut, eller bare har lyst til å være med en gang for å se hva vi driver med, så er de hjertelig velkommen. Da er det bare å ta kontakt med Rikke på telefon: 22 89 01 60, eller på e-mail til Andreas: andreas.pihlstrom@stf.telemax.no
Hjertelig velkommen!

Trygve Strand