Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

Thomas-messe

Søndag 22. oktober skal vi ha Thomas-messe i vår kirke. Mange har deltatt i en slik gudstjeneste tidligere og vet hvordan det foregår, men hva er egentlig en Thomas-messe?

Det hele begynte i Finland, i Helsingfors, for en god del år tilbake. Det hadde vokst fram en lengsel etter en gudstjenesteform som kunne ta opp i seg uttrykk fra flere fromhetstradisjoner. Man ønsket å skape en form med momenter både fra den karismatiske bevegelse, såvel som luthersk og ortodoks gudstjenesteliv. Det var et økumenisk initiativ som ønsket å understreke det kristne fellesskap på tvers av kirkegrensene.

Senere spredte Thomas-messen seg til flere land, og i vårt land har den vært til stor velsignelse i mange felleskirkelige gudstjenester. Navnet Thomas-messe stammer jo fra Jesu disippel, Thomas, som ikke hadde det helt enkelt med sin tro. Derfor gir også denne gudstjenesten rom for ettertanken – et sted hvor tvil og tro kan møtes.

I Thomas-messen står ikke prekenen i fokus. Her er bønn, forbønn, stille lovsanger til den tre-enige Gud, og fremfor alt Herrens nattverd i sentrum. Syndsbekjennelse, trosbekjennelse og lystenning hører også med. Vi inviterer også andre menigheter til å være med oss i feiringen av denne gudstjenesten.

Velkommen til en rik opplevelse i Bærum Baptistkirke.

Per Midteide