Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

Menighetsmøte

Søndag 17. september ble det avholdt menighetsmøte etter gudstjenesten. Her er et utdrag fra noe av det som ble tatt opp.

Den økonomiske rapporten ved konst. kasserer Øivind Karlsson viste at vi ligger etter budsjettet for gaveinntekter. Vi må altså få til et skippertak for å komme a jour til nyttår. Det ble sagt i debatten at menigheten må bruke tiden fremover til å legge seg opp penger, siden Odd Arne Joø jobber gratis.

Det ble også gjort oppmerksom på at menigheten har lave kollekter til misjon. Menighetsrådet og Odd Arne Joø vil på et senere tidspunkt komme tilbake til hvordan misjonskollekten bedre kan settes i system og økes.

Sak nr. 2 var virksomhetsrapport. Julemessens folk etterlyser initiativ. Elin Aardal Hanssen tar mer enn gjerne imot salgsartikler eller penger til dette. Hun pekte også på at dette er et viktig arrangement, hvor mange vi til vanlig ikke møter i kirken kommer innom. Odd Arne Joø etterlyste folk som var villig til å lede Alpha-kurs. Menighetsrådet har hatt samtaler om Alpha-kurs som et mulig arbeidsredskap i menighetens arbeid, og ønsker å prøve dette. Joø nevnte også at vi mangler offensivt tenåringsarbeid. Muligheten for å ansette en ungdomsarbeider i en deltidsstilling som drivkraft i et slikt arbeid ble luftet. Arild Pihlstrøm skal lage forslag til program for menighetstur til Købnerkirken i København på våren neste år.

Det var også samtale rundt menighetens faste bønnedag, viktigheten av en slik dag og i den forbindelse lufting av måter å engasjere menigheten til bønn.

Mathias H. Eidberg