Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

Andakt: Under opplæring

"Under opplæring" stod det på skiltet betjeningen hadde festet på brystlommen. Bak skiltet var et åpent og vennlig ansikt, klar til tjeneste, ivrig til å imøtekomme i mitt veldig viktige ærende. "Jeg ser ikke flere egg i disken…" sa jeg. "Jeg vet ikke om vi har flere, men la meg undersøke på bakrommet", og dermed forsvant han gjennom en dør.

Jeg ventet og tenkte: Det skiltet sier meg noe. Hva hvis vi i kirken gikk med et skilt hvor det stod "UNDER OPPLÆRING". Da hadde det ikke vært så vanskelig å møte spørsmål vi ikke kjente svaret på sånn umiddelbart. Da ville også de som spør oss om det ene og det andre også forstå at vi ikke er fullt ut ferdig utlærte, og vi kan som sant er, si: "jeg vet ikke..men la meg undersøke..."
Når troen er tilstede venter vi gjerne mens svaret er på vei, et svar fra Mestern, som selv lovet å gi oss en veileder til den hele og fulle sannheten (Joh.:16). Det er et svar vel verd å vente på.
Lukas 6:40 sier at "En lærling står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester". Vår vandring her på berget er ofte uten de opp-i-dagen svar på de store spørsmål som livet stiller oss overfor, men vi kan ha et ydmykt sinn i møte med utfordringene. "Bak disken" er det sted vi velger å stå som bekjennende kristne, tjenere for dem som Gud sender i vår vei. Når de ber om "et egg" er det hyggelig å kunne gi et svar som tilfredstiller. Vi har fått den Hellige Ånd og som oftest er det svar nok for oss som er kalt til å være hans etterfølgere, (Rom.8:29). Så inntil vi " blir som Han" kan det være nyttig å gjøre andre oppmerksom på at vi er "under opplæring".

Tor Amundsen