Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

Redaktørens anmerkning

Etter sommerens rekreasjon er det nå på tide å innstille seg på en ny høst med nye velsignelser og oppgaver. Høsten er jo over oss allerede, overrumplende som alltid. Men vi har mye å glede oss til og over i vår menighet.

Jeg tror ikke jeg tar munnen for full når jeg sier at vi kan se frem til mye god og oppbyggende forkynnelse i høst. Stud. theol. Linda Aadne fra vårt seminar vil fortsette i praksisordningen i vår menighet og tale jevnlig hos oss. Vi vil også få anledning til å høre en annen av studentene ved seminaret, stud. theol. Siri Fjeldberg. Når vi tar med at Elsa Paulsen, som har virket som pastor en årrekke, også vil tale, ser vi at vi får en god og positiv kvinnelig andel forkynnere i høst. I tillegg vil vår vakansepastor Odd Arne Joø tale jevnlig. Spesielt gledelig er det å se at Per Midteide igjen står på listen over talere. Etter en lang og alvorlig sykdomsperiode kan han på nytt formidle velsignelse til vår menighet gjennom sin forkynnelse. Det takker vi Gud for!

Virkegrenene starter også opp igjen etter sommerens pause. Det vil igjen bli hyggelige formiddagstreff, bibelgruppene fortsetter og barnearbeidet i speider og søndagsskole setter i gang. Nytt i høst er oppstarten av en unge-voksne gruppe. Vi har hatt et slikt arbeid tidligere år, men nå var det marked for reetablering av en slik gruppe. De hadde en "prøve"-samling før sommeren, og de 12-14 personene som var der var meget postitive til å fortsette i høst. Det er mange i den aktuelle alderen som har tilknytning til vår menighet, så her ligger det et stort potensiale.

Det er mye mer som burde nevnes når det er snakk om alt vi kan glede oss over i menigheten, både når det gjelder åndelig oppbyggelse, hyggelige arrangementer og ikke minst alle våre sang og musikkrefter. Men det er likevel et tankekors at vi nå går inn i det andre året uten et oppegående ungdomsarbeid. Det er viktig at vi spør oss selv hva grunnene er til dette, om vi virkelig ønsker å gjøre noe med det og i såfall hva. De fleste kristne tar standpunktet i sine ungdomsår. Dette er med andre ord en meget viktig aldersgruppe å nå. Vi kan nå langt hvis vi lar oss lede av Gud og tar med noe av det positive som skjer i andre deler av menigheten.

Mathias H. Eidberg