Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

Interimsordning på plass

På menighetsmøtet i mai kunne menighetsrådet legge frem forslag på et konkret navn til senterpreststillingen. Dette ble mottatt med glede og tilfredshet, og det ble besluttet å sende et kallsbrev til vedkommende. Dessverre foreligger det nå et negativt svar. Oppfordringen fra menighetsrådet om å komme med forslag på personer som kan være aktuelle er med andre ord fremdeles like sterk. Det er viktig at en så stor del av menigheten som mulig tar del i prosessen.
Inntil en ny pastor er på plass har Odd Arne Joø sagt seg villig til å bistå menigheten som vakansepastor. Han gjør dette ved siden av full stilling ved Seminaret, med de begrensninger det gir. Han vil likevel ha kontortid i kirken en dag i uka. Hvilken dag det blir vil bli opplyst på et senere tidspunkt når endelig timeplan på Seminaret er fastlagt. Joø vil preke stort sett hver første søndag i måneden. I tillegg er han tilgjengelig for samtaler, sjelesorg og annet som angår menigheten. Henvendelser til Joø kan gjøres på tlf. 67137396 og 91543001, eller e-post oddjoo@baptist.no.
Hele menigheten oppfordres til å be for og støtte Odd Arne Joø i den innsatsen han gjør for vårt fellesskap.