Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

Kalvøya stedet for tidenes største friluftspinsegudstjeneste

Blå himmel over et sommergrønt Kalvøya, tett med folk, små og store, på den vidstrakte festivalplassen, en annerledes og spennende gudstjeneste med det beste fra de ulike kirkesamfunns tradisjoner. Det er litt av visjonene til Sindre Eide, soknepresten i Helgerud menighet. Han leder komiteen som planlegger alle tiders utendørs gudstjeneste på Kalvøya 1. pinsedag, søndag 11. juni. I anledning år 2000 etter Kristi fødsel vil katolikker og pinsevenner, lutheranere og baptister, frelsessoldater og misjonsforbundere fra hele Bærum samles til en spesiell feiring av jubilanten -Jesus Kristus. «Håp for alle...» er et motto alle kan enes om.

- Joda, vi vet at mange bæringer reiser bort i pinsehelgen. Men samtidig er pinsen en av de store kirkelige høytider, det er kirkens fødselsdag. Og årstiden innbyr til utendørs gudstjenste i stort format. I år slår vi til med en enestående fest nettopp på pinsedag, og det skjer på idylliske Kalvøya, sier Helgerud-presten som lover en gudstjeneste utenom det vanlige.

Men om det kommer like mye folk som på Kalvøya-festivalen gjorde på det meste, det tør ikke Sindre Eide love. Så er da ikke det hans ansvar. Men han håper på to-tre tusen deltagere. - Ikke reis vekk, kom heller til Kalvøya, oppfordrer han. Gudstjenesten blir støttet av Jubileum 2000, som er den nasjonale, felleskirkelige 2000 årsmarkeringen av Jesu fødsel. Dessuten er Bærum kommune sterkt inne i finansieringen. Det koster litt med skikkelig lyd, og noe rigging og lys. - Dette blir et av Bærums største 2000-årsarrangementer, sier Sindre Eide.
Hva er det da som blir så spesielt med denne gudstjenesten, i tillegg at den er utendørs? Liturgien blir spesiallaget for anledningen, der de ulike kirkesamfunn preger hver sine biter, heller enn at alt skal være et felles uttrykk. Gudstjenesten blir bygget opp om flere deler: Vi roper, vi jubler, vi deler, vi ber, vi sendes. Her er gloria-collage, liturgisk dans, delehandlinger med brød og druer i grupper, barnekor og ungdomskor med deltagere fra kor i hele Bærum, det blir hornorkester, klokkespill og orgel.

Gudstjenesten skal være folkelig og inkluderende, den skal ha lav terskel samtidig som det er klart innhold. Iver Kleive er gudstjenestens kapellmester - og han får med seg Morten Aune og andre musikere fra pinsekirken i Sandvika. Også lovsangskoret Agape derfra blir med. I stedet for en taler blir det kortere appeller underveis i gudstjenesten ved pinseforstander Tom Aune, journalist og prest i Den norske kirke, Knut Grønvik og kateket Idun Strøm Sefland fra Jar menighet. Og etter den store utendørsgudstjenesten er det selvsagt kirkekaffe - eller piknik i det grønne, med en rekke aktiviteter.

Den årvisse “Barnas dag” inngår i årets store pinsefest, og her er det tradisjon for både fotballcup og sporlek, tautrekking - og en særegen appelsinlek. - Vi tar ikke værforbehold, sier Sindre Eide. - Blir det utrygt for regn, får man kle seg deretter. Det nytter ikke å ha alternativt innendørsopplegg for noe så stort, sier han.

Arrangementskomitéen