Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

Baptistisk doktorgrad i Bærum

Torsdag 16. desember 1999 var det doktorkreering ved Universitetet i Oslo. Sammen med de andre doktorandene høsten 1999 fikk Peder A. Eidberg ved en høytidelig overrekkelse utdelt sitt doktorgradsdiplom av rektor ved universitetet, Kaare R. Norum.

Det mangler ikke på pomp og prakt når landets fremste lærested skal dele ut sin høyeste akademiske grad. Til tonene fra en messingfanfare kom fakultetenes dekaner og resten av kollegiet inn i Universitetets Aula i prosesjon. Ikledd sine kapper tok de så plass på podiet, og utdelingen kunne begynne.

Dette markerte også en milepæl i norsk baptistsammenheng, den første norske baptist med en norsk teologisk doktorgrad. Men vel så viktig som doktoren er innholdet i selve avhandlingen. Det sies at for å vite hvor man skal, må man vite hvor man kommer fra. Med dette perspektivet er det et meget viktig arbeid Peder A. Eidberg har lagt ned. Han har utført et pionerarbeid ved å kartlegge norske baptisters virksomhet fra begynnelsen på 1850 tallet, og frem til 25-års jubileet for den første landsdekkende årskonferansen i 1902. En stor del av arbeidet har gått med til å grave i en mengde ulike arkiver, både i Norge og i utlandet. Både universitetsariver og departementsarkiver så vel som ulike menighetsarkiver har vært gjenstand for nitidig undersøkelse for å finne nye fakta som kan belyse de første baptisters liv og virke. ”Den som leter, han skal finne” står det i Skriften, og funnene ble mange og interessante. Blant annet er det kastet nytt lys over hvordan baptistene forholdt seg til ”øvrigheten”, spesielt med tanke på edsavleggelse og verneplikt.

Det er første gang det er gjort en norsk baptist-historisk undersøkelse av denne størrelse, men den nybakte doktoren gir seg ikke med dét. Baptistenes virksomhet utover i det 20. århundre er for tiden gjenstand for undersøkelser som vil munne ut i en ”del 2”. Både selve avhandlingen og den andre delen vil etterhvert være tilgjengelig i bokform, og disse bør bli et selvfølgelig innslag i bokhyllene hos enhver selvbevisst baptist!

 

Mathias H. Eidberg