Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

Til frihet har Kristus frigjort oss – en slags bokanmeldelse

Ralph Ditlef Kolnes, sokneprest i Uranienborg kirke i Oslo, gav i høst ut boken "Myten om det velintegrerte menneske". Den tar for seg et høyst aktuelt tema, menneskets mangfoldighet, i en tid det synes å være om å gjøre at vi alle er så like som mulig og følger den samme strømmen.


Av Niels Fr. Skarre

Utgangspunktet er et kritisk blikk på dagens krav til og oppfatninger av mennesket. For at vårt samfunn skal fungere må visse normer for adferd råde, men i dagens samfunn finner vi også mengder av menneskefiendtlige og livshemmende normer og holdninger. Det er disse forfatteren vil til livs. Han peker på at vi alle står under trykk fra samfunnsmessige, kulturelle og religiøse påvirkninger uansett i hvilke miljø vi beveger oss. Dette trykket gir vi også dessverre lett etter for, vi er redd for følgene ved å "være annerledes". Vi ikler oss en maske etablerte sannheter tilbyr oss, skriver Kolnes, og dette kan vi kanskje kjenne oss igjen i?

Begrepet individ er sentralt når forfatteren skriver om oppfatninger av mennesket. Det betyr udelelig, men er vi mennesker udelelige? Er vi ikke heller sammensatte og komplekse, med en rekke forskjellige sider? En "mosaikk av erfaringer og ulike selvbilder"?. Det er en illusjon at vi alle er helhetlige og velintegrerte personligheter, hevder Kolnes, men den lever i beste velgående. Kanskje fordi det på den måten er lettere å vite hvor vi har hverandre og tryggere å omgås hverandre? At det også virker begrensende på oss som levende mennesker glemmes lett. Forfatteren beskriver dette presist og originalt med uttrykket "Sinnets dørvoktere", en personifikasjon av normer og holdninger som hindrer oss i å bryte ut av en "altfor trang og entydig "normalitet"".

Boken er spennende skrevet og sammensatt. Den utgjør en samling lettleste, men også utfordrende essays, som formidles med et godt språk og gode beskrivelser. I tillegg til sine egne refleksjoner trekker Kolnes inn dikt, sanger og mindre tekster som andre forfattere har skrevet før ham, og dette gir tips om videre lesning for de som måtte være interessert. På denne måten løftes dessuten leserens blikk utover selve teksten og gir assosiasjoner, perspektiv og nyanser. På en genial måte settes teksten inn i en større sammenheng.

Det faller lett å knytte temaet denne boken tar opp direkte til Guds ord og Hans ønsker for oss. Mens jeg leste boken gikk det sakte opp for meg at vi er skapt av Gud til frihet ( Gal. 5.1), det er Guds ønske for oss at vi skal kunne leve og virke med hele oss, alle våre sider. Glede, sorg, angst, undring tro og tvil osv., alt skal med fordi det er dette som gjør oss til hele mennesker. Gud vil frigjøre oss fra "sinnets dørvoktere", fra umenneskelige krav og forventninger samtidig som Han ønsker å hjelpe oss til å ta tak i det som måtte være vanskelig, erkjenne det og gå videre med hevet hode. På tross av at vi kanskje ikke følger samfunnets oppsatte mønster for livsførsel og adferd.

I forlengelsen av dette vekker boken også tanker om hvordan vi kan lære å akseptere og respektere forskjelligheter, og dra nytte av og ha glede av at vi som mennesker ønsker, drømmer, lever og handler ulikt. Slik har Gud skapt oss - for at vi skal utfylle hverandre og lære av hverandre.

Sokneprest Ralph Ditlef Kolnes kommer til Bærum Baptistkirke søndag 25. April, 19.00. Temaet han da skal ta for seg er "Hvordan kristendommen favner hele mennesket". Sett av denne kvelden allerede nå, og les boken "Myten om det velintegrerte menneske". Den anbefales på det varmeste!