Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

 Menighetstur til Langesund 10.–12. september 1999

Menighetsturen til Langesund ble en riktig suksess, både sosialt og åndelig. Over 50 var påmeldt med smått og stort og vi opplevde en helg med gode samtaler, høy latterføring, stor stemning og stunder i erkjennelse over vår situasjon som menighet og behovet for engasjement og deltakelse.

Som tema for helgen hadde man valgt Baptistsamfunnets visjon om Et Fellesskap av Levende Mennesker, Grepet av Kristus, i Lokalsamfunnet, med Evangeliet og Bengta og K.Gunnar Götestam fra Trondheim var spesiellt invitert til å hjelpe oss i å få igang samtalen om dette store emnet.

De la i sitt innlegg vekt på erfaringer fra andre menigheter ute i verden, koplet mot de mekanismer som rår mellom mennesker som befinner seg i en situasjon annerledes enn den man hadde håpet eller forventet. Hver av disse menighetene befant seg i annerledes situasjoner, enten pga brann eller meget spesielle lokalmiljøer som eksempel. I dette perspektivet kan man lett kjenne seg igjen i andre og troen på forandring til det bedre blir derfor lettere.
Deres innlegg ble supplert med innlegg fra Elsa Paulsen, Mathias Eidberg og undertegnede over det samme tema, men med forskjellige vinkler. Til sammen dannet det grunnlaget for en meget fruktbar samtale som strakk seg langt utover tidsplanen og som engasjerte mange. Et nøkkelord i denne debatten var erkjennelse. Erkjennelse om egen situasjon, om behovet for åndelig fornyelse, om fokus i menighetsarbeidet, om hvor vårt lokalmiljø er, pastorens rolle i dette og ikke minst om et godt og konfliktløst menighetsfellesskap noe den store deltakelsen bekreftet. Menighetsrådet hadde mye godt stoff å jobbe med etter denne store samtalen og vi er meget forventningsfulle til det videre arbeidet.

Menigheten feiret i disse dager sitt 25 års jubileum, så vi bevilget oss en skikkelig fest på kvelden med god mat og mye moro og underholdning. Latteren hang lavt og man opplevde seg som en godt sammensveiset gjeng.

Skien Baptistmenighet hadde nettopp innviet sin nye kirke og vi dro dit til gudstjeneste på søndag, nysjerrige som vi var, men også på grunn av de gode forbindelser mellom våre menigheter. Det var godt å få besøke de, kirken var nesten full og de var både stolte og takknemlige over å ha fått dette "verktøyet" til tjenesten denne kirken er. Vi for vår del var imponerte over hva de hadde fått til og dro derfra inspirert over deres framgang.

Vi møtte hverdagen med mange tanker i hodet etter denne helgen. Gud kan møte oss på mange vis, ikke bare fra prekestolen, men også gjennom psykologens perspektiver, samtaler om viktige ting, det gode fellesskap og deltakelse i andres glede. I dette skapes erkennelsen og vi kan bare vokse på dette.

Tore Hanssen