Nyheter og informasjon fra menighetsbladet

Bibelgruppene – ryggraden i menigheten?

Mange av oss kan fortelle om hvordan Jesus ble levende for oss i en mindre gruppe. Det kan ha vært på leir eller i en ungdoms- eller bibelgruppe i menigheten. Jeg har selv møtt Jesu omsorg i en bibelgruppe og valgte gjennom den å følge ham.


Av Knut Mjåvatn


Vår menighet har en lang og rik tradisjon når det gjelder bibelgrupper. Helt fra starten har det vært et godt og variert bibelgruppetilbud. Bibelgruppene har vært spredt over hele Oslo-området, noe de fortsatt er. Mange menigheter savner bibelgrupper, mens vi over flere år har hatt nesten 50% av innmeldt medlemsmasse med i bibelgrupper, noe som betyr at en meget stor del av de aktive faktisk er med i grupper. Kanskje er vi blant de beste på landsbasis?

Hvorfor er bibelgrupper så viktig? Jesus legger vekt på at vi må ha hans ord – ha det i hjertet vårt, kunne det. Men vi skal ikke bare ha det, men også la det forvandle oss gjennom å tro det. Ordet skal smelte sammen med oss å bli en del av oss. Jo mer av Guds ord vi har, jo mer åpenbarer Kristus seg for oss og på en naturlig måte vil vi etterhvert bli ham lik. Hvorfor jobbe med ordet, bibelen? Jo, for å bli Jesus lik og å få hans sinnelag. Jesus lengter etter å sette våre hjerter i brann – det kan han først gjøre når våre hjerter i tro er fylt av hans ord.

Men Jesus legger ikke bare vekt på Ordet han legger også vekt på fellesskapet i ham – Legemet. Vi skal være ett, og vi skal være så nær hverandre at vi kan ta del i hverandres lidelser og gleder. Jesus sier tydelig at han lengter etter at vi skal ha et like godt og nært fellesskap med hverandre som han har med sin far.Dette handler om et fellesskap som er bygget på at vi ikke bare kjenner hverandre som sosiale individer, men kjenner hverandres tro.

Hvorfor jobbe i mindre grupper, små fellesskap – i Kristi legeme? – Fordi det er i de små fellesskap – i sitt eget Legeme – at Kristus lengter etter å vise oss kjærlighetens vei som det bare er mulig å bygge gjennom å kjenne hverandres tro og liv. Da kan vi være hverandres lemmer og bære hverandres byrder.

Men Jesus legger ikke bare vekt på Ordet og Legemet Han er også opptatt av Tjeneste og kall – og hvorfor er han det? Fordi Jesus lengter etter å oppleve at det Ordet han har gjort levende i sitt Legeme bærer frukt. Å bære frukt er egentlig bare mulig når vi lar Ånden gi vår Tjeneste til kjenne. Da blir Tjenesten virksom og ens liv i Kristus vil bære frukt – og når vi bærer mye frukt blir Gud forherliget og da er vi Jesu disipler.

Utfordringen for menigheten er: Klarer menigheten å få med i bibelgrupper de som ennå ikke har funnet sin plass? Klarer vi å synliggjøre vårt gode bibelgruppetilbud i nærmiljøet? Her har både menighetsråd og bibelgruppelederne en særlig utfordring. Jeg tror vi som menighet er klar til å ta imot utfordringen og å fortsette med det gode arbeidet som er igang.

Men det er også viktig at vi allerede nå starter med å bevisstgjøre oss for de ennå større oppgaver som møter oss i forbindelse med årtusenskiftet. Menneskene omkring oss oppleves for tiden å ha en større varhet overfor det religiøse og åndelige enn noensinne i vår generasjon.

«Jorden» er blitt bearbeidet og vi går mot «høst». Vi er «høstfolket». Bibelgruppene er «låven» hvor vi skal samle «grøden». Pastoren er «bonden» og vi er «leiesvennene» – og Guds Ånd sier til bonden, kall på leiesvennene – de er rede ... – låven venter på grøden

Knut Y. Mjåvatn
Bibelgruppekoordinator